CBTC mong muốn có đầy đủ mẫu biểu theo TT07/2019/TT-BNV – PGD Mang Thít

1. Mục đích

Bổ sung mẫu báo cáo HS03-VC/BNV theo TT07/2019/TT-BNV – PGD Mang Thít.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R50, hiện tại trên chương trình mới đáp ứng 2 mẫu sơ yếu lý lịch theo thông tư 07/2019 là HS01 và HS08. Thực tế theo thông tư còn quy định một số các mẫu biểu khác mà phần mềm chưa đáp ứng.

– Kể từ phiên bản R50, phần mềm bổ sung mẫu báo cáo HS03-VC/BNV.

Cụ thể như sau

1. Vào menu Hồ sơ\tab Đề nghị bổ sung lý lịch, nhấn In. Tại đây phần mềm đã bổ sung Mẫu HS03-VC\BNV: Phiếu bổ sung lý lịch viên chức.

2. Chương trình in mẫu như sau:

3. Ngoài ra, tại màn hình bổ sung lý lịch định kỳ của CBNV, nhấn In. Tại đây CBNV cũng có thể in mẫu như trên.

Cập nhật 15/09/2021

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA