CBTC Thường Tín mong muốn cải tiến thêm luồng đánh giá

1. Mục đích

Giúp đơn vị nội vụ dễ dàng kiểm soát các phiếu đánh giá của lãnh đạo các đơn vị, tránh được sai sót trước khi gửi lên cấp trên.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R50, khi thực hiện đánh giá điện tử theo loại cán bộ của PNV Thường Tín, phần mềm đang chỉ cho phép thực hiện các bước đề xuất đánh giá, lãnh đạo đánh giá và tổng hợp kết quả đánh giá. Do đó các lãnh đạo huyện phải đăng nhập và đánh giá nhiều lần mỗi khi có phiếu của thủ trưởng đơn vị cấp dưới gửi lên, gây mất thời gian thực hiện.

– Kể từ phiên bản R50, phần mềm bổ sung một bước trong thiết lập quy trình đánh giá lãnh đạo đơn vị là “Xác nhận kết quả đánh giá”, giúp đơn vị nội vụ dễ dàng kiểm soát các phiếu đánh giá của lãnh đạo các đơn vị, tránh được sai sót trước khi gửi lên cấp trên.

Xem phim hướng dẫn

Cụ thể như sau

1. Tại đơn vị Phòng Nội vụ, vào menu Thiết lập quy trình, tại tab Quy trình đánh giá cho lãnh đạo các đơn vị, khai báo các quy trình đánh giá cho lãnh đạo các đơn vị bằng cách nhấn thêm quy trình và thực hiện theo các bước theo hướng dẫn tại đây.

2. Tại mục Chọn thành phần tham gia đánh giá, phần mềm đã bổ sung thêm một bước trong Thẩm quyền đánh giáXác nhận kết quả đánh giá.

3. Thực hiện thiết lập Kết quả đánh giá gửi về đơn vị, sau đó chọn Đối tượng tiếp nhận đánh giá và chọn Thẩm quyền đánh giá.

Ví dụ với quy trình đánh giá cho Chủ tịch UNBD phường

2. Khi thiết lập bước này, đơn vị có thẩm quyền xác nhận, sẽ được xem kết quả tự đánh giá của các lãnh đạo gửi lên, sau đó thực hiện Xác nhận và gửi kết quả đánh giá cho cấp đánh giá tiếp theo.

3. Chọn gửi kết quả đánh giá về đơn vị nào và đối tượng nhận kết quả đánh giá. Nhấn Đồng ý.

Cập nhật 30/09/2021

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA