CBTC mong muốn có thể in được thống kê danh sách hồ sơ, quyết định của CBNV để kẹp vào bộ hồ sơ để lưu trữ

1. Mục đích

Giúp CBTC có thể in được thống kê danh sách hồ sơ, quyết định của CBNV để kẹp vào bộ hồ sơ để lưu trữ.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R50, hằng năm, CBTC phải rà soát lại bộ hồ sơ của CBNV đang được lưu trữ có những hồ sơ, giấy tờ, quyết định gì để có thể quản lý hồ sơ không bị mất mát, thiếu sót. Mỗi CBNV cần có 1 bảng danh sách để CBTC in ra và kẹp cùng với bộ hồ sơ gốc. Hiện phần mềm chưa đáp ứng mẫu báo cáo này.

– Kể từ phiên bản R50, phần mềm bổ sung mẫu báo cáo Danh mục hồ sơ.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Hồ sơ\ tab Danh trách trích ngang, nhấn In. Tại đây phần mềm đã bổ sung mẫu báo cáo Danh mục hồ sơ để CBTC có thể dễ dàng rà soát lại bộ hồ sơ của CBNV đang được lưu trữ.

2. Chương trình in mẫu như sau:

Cập nhật 15/09/2021

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA