Cải tiến cơ chế notify QLCB tương tự như đã thực hiện ở MISA SalaGov

1. Mục đích

Hiển thị box ở dưới góc phải bên dưới màn hình và có nút tắt chung cho các notify, đồng thời dễ dàng xem lại được notify, tiện ích hơn cho người sử dụng.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R50, phần mềm đang hiển thị mỗi notify là 1 box có nút tắt riêng, nếu cùng lúc hiển thị nhiều notify thì NSD sẽ phải tắt nhiều lần. Ngoài ra có 1 số notify cần xem lại thì chưa có chỗ để xem lại.

– Kể từ phiên bản R50, phần mềm thay đổi cơ chế notify: hiển thị box ở dưới góc phải bên dưới màn hình và có nút tắt chung cho các notify, đồng thời dễ dàng xem lại được notify.

Cụ thể như sau

1. Khi có thông báo, phần mềm sẽ hiển thị thông báo ở dưới góc phải bên dưới màn hình. Để xem lại thông báo, nhấn tại biểu tượng chuông tại góc trên bên phải màn hình.

2. Ngoài ra, phần mềm bổ sung nút tắt chung để tắt hết các thông báo.

Cập nhật 15/09/2021

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA