Cải tiến tính năng tùy chỉnh mẫu bảng lương ngay trên giao diện (giai đoạn 2)

1. Mục đích

Cải tiến tính năng tùy chỉnh mẫu bảng lương ngay trên giao diện để đáp ứng nhiều hơn các yêu cầu của khách hàng.

2. Chi tiết thay đổi

Ngoài những tính năng đã đáp ứng trong phiên bản R33 thì kể từ phiên bản R34, chương trình đáp ứng thêm các tính năng

 • Trên bảng lương cán bộ nhân viên, nhấn Sửa mẫu bảng lương.

 • Chọn bảng lương cần sửa mẫu. Nhấn Đồng ý.

 • Nhấn vào biểu tượng cây bút để chỉnh sửa nội dung bảng lương.

 • Chọn Nhóm dữ liệu theo. Khi chọn theo tiêu chí nào thì khi in, trên bảng lương sẽ được nhóm theo tiêu chí đó

Ví dụ: Chọn Nhóm dữ liệu theo Phòng ban thì trên bảng lương sẽ hiển thị danh sách CBNV lần lượt theo Phòng ban.

 • Nhấn vào biểu tượng dấu cộng để thêm cột mới ngay sau cột đang chọn.
 • Nhấn vào biểu tượng máy tính để thiết lập công thức cột.
 • Nhấn vào biểu tượng máy tính để thiết lập công thức.
 • Kích đúp chuột vào mục lương, sau đó sử dụng các phép tính + – * / ( ) để thiết lập công thức.
 • Nhấn Cất.

 • Sau khi tùy chỉnh xong, nhấn Cất thành mẫu mới để lưu mẫu vừa tùy chỉnh thành mẫu mới.
 • Nhập Tên mẫu. Nhấn Đồng ý.

 • Trên bảng lương, nhấn In, chọn in mẫu bảng lương vừa tùy chỉnh.

 • Chương trình sẽ in bảng lương như đúng mẫu anh/chị vừa tùy chỉnh.
Cập nhật 21/01/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA