Kế toán muốn thay đổi tỷ lệ đóng bảo hiểm cho cán bộ KCT xã với cơ quan đóng và NLĐ đóng

1. Mục đích

Theo quy định ở NĐ 92 và NĐ 34 thì cán bộ hoạt động không chuyên trách xã được NSNN cấp đóng BHXH 14%, BHYT 3%, NLĐ tự đóng BHXH 8% và 4% BHYT. Tuy nhiên ở một số đơn vị sẽ có quy định khác và tỷ lệ đóng này có thể thay đổi. Cho nên, kể từ phiên bản R34, phần mềm giúp kế toán đơn vị cấp xã/phường/thị trấn thay đổi được tỷ lệ đóng bảo hiểm cho cán bộ không chuyên trách xã với cơ quan đóng và người lao động đóng.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R34, chương trình đang cho phép sửa thông tin bảo hiểm người lao động đóng nhưng không cho phép sửa tỷ lệ bảo hiểm cơ quan đóng.

Kể từ phiên bản R34, khi khai báo danh sách CBNV hưởng lương, phần mềm cho phép khai báo thêm tỷ lệ bảo hiểm cơ quan đóng để khi tính lương sẽ tính theo số anh/chị khai báo.

Cụ thể như sau:

  • Vào menu Tiền lương\Danh sách CBNV.
  • Chọn cán bộ cần khai báo thông tin bảo hiểm hoặc thêm mới cán bộ.
  • Chương trình mặc định sẵn Tỷ lệ bảo hiểm người lao động đóng và cơ quan đóng theo quy định, anh/chị có thể sửa lại.
  • Nhấn Cất.

Cập nhật 21/01/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA