Kế toán Sở muốn tổng hợp dự toán lương theo loại biên chế để đúng với theo dõi của từng đơn vị

1. Mục đích

Giúp kế toán đơn vị tổng hợp tổng hợp dự toán lương theo loại biên chế để đúng với theo dõi của từng đơn vị.

2. Chi tiết thay đổi

Với đơn vị lập dự toán:

  • Khi lập dự toán lương cho lao động tuyển thêm sẽ chọn được loại Biên chế là Hành chính hay Sự nghiệp.

  • Khi lập xong dự toán lương, nhấn In hoặc vào menu Báo cáo\Xem báo cáo\Báo cáo lương\Bảng đăng ký quỹ lương dự toán để xem được chi tiết dự toán lương theo từng loại biên chế.

Cập nhật 21/01/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA