Kế toán muốn lập dự toán 2 lần một năm khi xin cấp dự toán và khi phân rã dự toán cuối năm, HSL lấy tại thời điểm lập dự toán

1. Mục đích

Giúp kế toán lập được bảng dự toán lương theo 2 đợt trong năm và xác định rõ dựa vào bảng lương tháng nào để lập.

2. Chi tiết thay đổi

  • Vào menu Tiền lương\Dự toán lương.
  • Chọn Đợt lập dự toánĐợt 1 hoặc Đợt 2.
  • Nếu chọn Đợt 1 thì mặc định căn cứ vào tháng 7 để lập dự toán, nếu chọn đợt 2 thì mặc định căn cứ vào tháng 12 để lập dự toán. Anh/chị có thể chọn lại (nếu muốn).
  • Khai báo thêm các thông tin khác trên bảng dự toán. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 21/01/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA