Kế toán xã muốn lập dự toán lương theo loại cán bộ: Cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách

1. Mục đích

Giúp kế toán lập dự toán lương theo loại cán bộ: Cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách để thống kê rõ ràng từng loại và hệ thống báo cáo 1 cách khoa học, dễ dàng kiểm tra, đối chiếu với số lượng biên chế và biên chế quỹ lương.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R34, phần mềm chưa phân loại cán bộ trong dự toán lương.

Kể từ phiên bản R34, khi lập dự toán lương sẽ cho phép có lập theo loại cán bộ hay không.

Cụ thể như sau:

  • Vào menu Tiền lương\Dự toán lương.
  • Chọn Loại cán bộ nếu muốn lập dự toán lương cho những loại cán bộ nào trong đơn vị.

  • Sau khi lập xong dự toán lương, tại màn hình danh sách dự toán lương, kích đúp chuột vào bảng dự toán cần xuất khẩu.

  • Nhấn Xuất khẩu.
  • Tích chọn Nhóm dữ liệu theo cán bộ để xuất khẩu theo loại cán bộ. Nhấn Đồng ý.

  • Chương trình sẽ xuất khẩu ra file excel có phân loại theo Loại cán bộ. Anh/chị chọn các sheet để xem dự toán lương chi tiết.

Cập nhật 21/01/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA