CBTC có thể chọn được thông tin “Kết quả đánh giá phân loại đảng viên” để yêu cầu CBNV bổ sung SYLL định kỳ

1. Mục đích

Giúp CBTC có thể chọn được thông tin “Kết quả đánh giá phân loại đảng viên” để yêu cầu CBNV bổ sung SYLL định kỳ.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R53, khi yêu cầu bổ sung SYLL định kỳ, CBTC sẽ chọn các thông tin cần yêu cầu để CBNV trong đơn vị để cập nhật thông tin mới nhất. Tuy nhiên, thông tin “Kết quả đánh giá phân loại đảng viên” lại không thể chọn để cập nhật được.

– Kể từ phiên bản R53, khi cho phép CBNV tự cập nhật/bổ sung SYLL định kỳ thì cho khai báo cả thông tin kết quả đánh giá phân loại đảng viên.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Hồ sơ, tab Đề nghị bổ sung lý lịch, khi nhấn Thiết lập, tại phần Thông tin được thay đổi/bổ sung,  phần mềm cho phép CTBC có thể tích chọn có cho bổ sung thông tin Kết quả đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên hay không bằng cách tích chọn vào ô.

2. Khi CBNV nhận được thông báo và vào thực hiện cập nhật/bổ sung lý lịch, CBNV sẽ có thể tự bổ sung cả phần Kết quả đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên.

Cập nhật 13/04/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA