CBTC mong muốn hiển thị thông tin Chức vụ chức danh trên báo cáo thống kê thông tin nhập trên phần mềm

1. Mục đích

Hiển thị thông tin Chức vụ chức danh trên báo cáo thống kê thông tin nhập trên phần mềm.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R53, trên phần mềm cho phép CBTC in báo cáo thống kê các trường thông tin CBNV đã nhập trên phần mềm để có thể theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở CBNV hoàn thiện hồ sơ trên chương trình. Tuy nhiên báo cáo chỉ thể hiện tên CBNV và số hiệu CB nên nhiều lúc khó để nhớ được CBNV đó là ai nếu nhiều người trùng tên.

– Kể từ phiên bản R53, phần mềm bổ sung cột Chức vụ/chức danh trên báo cáo.

Cụ thể như sau 

Tại đơn vị, khi in các báo cáo thống kê các trường thông tin CBNV đã nhập trên phần mềm, hệ thống đã bổ sung thêm cột Chức vụ/chức danh để CBTC dễ dàng theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở CBNV hoàn thiện hồ sơ trên chương trình.

Cập nhật 13/04/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA