CBTC mong muốn thông báo về email cho CBNV khi thực hiện kích hoạt và ngừng kích hoạt tài khoản

1. Mục đích

Gửi email thông báo cho CBNV khi CBYC thực hiện kích hoạt và ngừng kích hoạt tài khoản.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R53, khi đơn vị sử dụng phần mềm, CBTC sẽ thực hiện kích hoạt tài khoản cho các CBNV trong đơn vị để có thể vào phần mềm MISA QLCB để in sơ yếu lý lịch, cập nhật sơ yếu lý lịch định kỳ. Hiện tại, khi thực hiện kích hoạt hay ngừng kích hoạt tài khoản, CBTC phải trực tiếp thông báo cho CBNV gây mất thời gian mà CBNV không chủ động nhận được thông qua email.

– Kể từ phiên bản R53, phần mềm gửi mail cho CBNV biết để xem được hướng dẫn đăng nhập vào phần mềm khi kích hoạt tài khoản.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Hệ thống\Quản lý người dùng, khi CBTC kích hoạt hoặc ngừng kích hoạt tài khoản người dùng, hệ thống sẽ gửi mail thông báo cho CBNV biết thông tin đăng nhập.

 

Cập nhật 13/04/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA