Cán bộ SNV Cà Mau mong muốn đáp ứng xét duyệt nghiệp vụ Tinh giản biên chế trên phần mềm

1. Mục đích

Giúp cán bộ SNV Cà Mau đáp ứng xét duyệt nghiệp vụ Tinh giản biên chế trên phần mềm.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R53, theo quy định, để nhằm tinh giản số lượng biên chế trong bộ máy Nhà nước, Chính phủ đã ban hành nghị định về chính sách tinh giản biên chế quy định rõ ràng các đối tượng thuộc tinh giản biên chế và các chế độ. Ngoài ra còn các chế độ chính sách dành cho các cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm. Tuy nhiên hiện tại phần mềm chưa đáp ứng nghiệp vụ theo dõi chính sách tinh giản biên chế.

– Kể từ phiên bản R53, phần mềm bổ sung thêm nghiệp vụ cho phép thực hiện quy trình lập & phê duyệt đề nghị tinh giản biên chế hay danh sách không đủ điều kiện tuổi tái cử, bổ nhiệm.

Cụ thể như sau

  • Đơn vị cấp dưới lập đề nghị tinh giản biên chế: Xem hướng dẫn tại đây.
  • Đơn vị cấp trên/đơn vị nội vụ xét duyệt và tổng hợp tinh giản biên chế: Xem hướng dẫn tại đây.
Cập nhật 21/04/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA