CBTC mong muốn xuất khẩu danh sách CBNV từ đơn vị mình để nhập khẩu sang đơn vị mới do PNV tách user riêng

1. Mục đích

Giúp CBTC xuất khẩu danh sách CBNV từ đơn vị mình để nhập khẩu sang đơn vị mới cho PNV tách user riêng.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R53, tại Dự án SNV Bình Thuận, trước đây các đơn vị con đang nhập dữ liệu chung vào đơn vị là PNV huyện. Hiện tại, các đơn vị con sẽ tách ra thành các đơn vị riêng, do đó cần chuyển dữ liệu từ đơn vị PNV huyện sang đơn vị con mới.
Khi xuất khẩu CBNV từ đơn vị PNV để nhập khẩu sang đơn vị khác thì chưa nhập khẩu được do khác kiểu file giữa file nhập và xuất. Bên cạnh đó không thêm nhanh được danh sách phòng ban nếu có sự sai lệch thông tin này, gây mất nhiều thời gian chỉnh sửa.

– Kể từ phiên bản R53, phần mềm cải tiến cơ chế nhập khẩu để có thể nhập khẩu từ file xuất khẩu.

Cụ thể như sau

1. Tại Văn phòng UBND TP MISA, thực hiện xuất khẩu file danh sách CBNV.

2. Tại đơn vị Phòng nội vụ TP MISA, thực hiện nhập khẩu file vừa xuất khẩu vào phần mềm.

3. Tại đây phần mềm cải tiến cơ chế nhập khẩu để có thể dễ dàng nhập khẩu từ file xuất khẩu mà không xảy ra sai sót.

Cập nhật 13/04/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA