CBTC mong muốn nhập khẩu SYLL mẫu 2C từ phần mềm DNICT sang phần mềm QLCB của MISA

1. Mục đích

Giúp CBTC nhập khẩu SYLL mẫu 2C từ phần mềm DNICT sang phần mềm QLCB của MISA.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R53, tại Cà Mau đang sử dụng phần mềm quản lý CBCCVC do DNICT cung cấp. CBNV đã được lưu trữ thông tin đầy đủ trên phần mềm này. Khi đơn vị chuyển đổi sang sử dụng phần mềm MISA QLCB  phải nhập lại các thông tin hồ sơ của CBNV rất mất thời gian mà họ đã có sẵn các thông tin này trên phần mềm hiện tại.

– Kể từ phiên bản R53, phần mềm cho phép CBTC có thể nhập khẩu SYLL mẫu 2C từ phần mềm DNICT sang phần mềm QLCB của MISA.

Xem phim hướng dẫn

Cụ thể như sau

1. Trên phần mềm DNICT, thực hiện xuất khẩu file hồ sơ CBCCVC.

2. Đăng nhập vào phần mềm MISA QLCB, vào menu Hồ sơ\tab Danh sách trích ngang, nhấn Tiện ích.

3. Tại đây phần mềm đã bổ sung tính năng Nhập khẩu từ DNICT.

Cập nhật 21/04/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA