CBTC đơn vị trực thuộc không thể đồng bộ hồ sơ lên CSDLQG thì làm thế nào?

Vấn đề:

 • Cán bộ tổ chức đơn vị trực thuộc thực hiện đồng bộ hồ sơ CBNV lên CSDLQG SNV.
 • Tuy nhiên không thể đồng bộ và nhận được thông báo bên dưới.

Nguyên nhân:

 • CBTC đã phân quyền cho các đơn vị trực thuộc tự đồng bộ lên CSDLQG nhưng chưa hoàn tất khai báo đầy đủ thông tin để định danh đơn vị.

Hướng dẫn thực hiện:

 • CBTC đơn vị trực thuộc liên hệ với CBTC Sở Nội vụ để hoàn tất thiết lập.
 • CBTC Sở Nội vụ cần khai báo đầy đủ thông tin định danh đơn vị (SenderCode; SenderName).
 • CBTC khai báo những thông tin này theo thiết lập trên CSDLQG về CBCCVC. Trong đó:
  • SenderCode = Mã đơn vị.
  • SenderName = Tên đơn vị.
 • Xem thêm hướng dẫn chi tiết tại đây.
Cập nhật 25/05/2023

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA