CBTC mong muốn có thể chọn được môn dạy đối với các trường đại học

1. Mục đích

Giúp CBTC có thể chọn được môn dạy đối với các trường đại học.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R50, đơn vị trường Đại học có các môn học đang khác so với danh mục môn học mà chương trình mang đi (Chương trình giáo dục phổ thông) => Chưa phù hợp để đơn vị khai báo và sử dụng.

– Kể từ phiên bản R50, phần mềm bổ sung danh mục mang đi cho cho các khối trường Trung Cấp, Cao Đẳng, Đại Học, đồng thời cho phép nhập tay Môn dạy (tại phần Quá trình giảng dạy).

Cụ thể như sau

1. Tại các đơn vị các khối trường Trung Cấp/Cao Đẳng/Đại Học, phần mềm đã bổ sung danh mục mang đi cho các khối trường Trung Cấp/Cao Đẳng/Đại Học.

2. Đồng thời phần mềm cho phép nhập tay Môn dạy tại Quá trình giảng dạy, công tác.

3. Với khối trường là trung tâm GDTX thì danh mục Môn dạy sẽ giống môn dạy ở khối trường PTHT.

Cập nhật 01/09/2021

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA