CBTC mong muốn có thể reset lại mật khẩu mặc định cho CBNV

1. Mục đích

Giúp CBTC có thể reset lại mật khẩu mặc định cho CBNV.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R50, khi lâu không sử dụng CBNV có thể xảy ra tình trạng quên mật khẩu. Với trường hợp này CBNV có thể tự lấy lại mật khẩu thông qua email, tuy nhiên trong trường hợp CBNV không khai báo email trong hồ sơ thì phải liên hệ với CBTC để thêm email rồi mới có thể thực hiện chức năng quên mật khẩu => đối với một số CBNV thì việc này khá phức tạp.

– Kể từ phiên bản R50, phần mềm bổ sung tính năng Đặt lại mật khẩu trong phần quản lý người dùng:

  • Với KH đã nâng cấp MISA ID thì có cảnh báo không cho đặt lại mật khẩu
  • Với KH chưa nâng cấp MISA ID, thì cho phép reset lại mật khẩu cho tùy chọn reset theo mật khẩu mặc định hoặc tự nhập

Xem phim hướng dẫn

Cụ thể như sau

Tại menu Hệ thống\Quản lý người dùng, phần mềm đã bổ sung tính năng Đặt lại mật khẩu trên thanh công cụ.

Với tài khoản đã nâng cấp MISA ID

Khi Đặt lại mật khẩu, phần mềm sẽ hiển thị cảnh báo không cho đặt lại mật khẩu.

Với tài khoản chưa nâng cấp MISA ID

1. Tại giao diện Quản lý người dùng, nhấn Đặt lại mật khẩu.

  • Khi tích chọn Đặt lại mật khẩu gửi về email, nhấn Đồng ý.

  • Phần mềm sẽ hiển thị thông báo mật khẩu đã được gửi thành công. Nhấn Đồng ý để đóng thông báo.

  • Mở email và làm theo hướng dẫn để đặt lại mật khẩu.

  • Khi tích chọn Tự nhập, anh/chị nhập lại mật khẩu mới và nhập xác nhận lại mật khẩu. Nhấn Đồng ý để đặt lại mật khẩu.

Cập nhật 15/09/2021

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA