CBTC mong muốn có thể thông báo yêu cầu CBNV bổ sung lý lịch nhanh chóng

1. Mục đích

GIúp CBTC có thể thông báo yêu cầu CBNV bổ sung lý lịch nhanh chóng.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R53, khi thực hiện bổ sung lý lịch theo yêu cầu, sau khi CBNV thực hiện cập nhật lý lịch của bản thân sẽ gửi về cho CBTC. CBTC thực hiện phê duyệt hoặc từ chối những thông tin mà CBNV đã cập nhật. Nếu các thông tin đúng hoàn toàn, CBTC sẽ thực hiện duyệt và cập nhật vào hồ sơ của CBNV. Nếu có thông tin chưa chính xác hoặc thiếu, CBTC sẽ từ chối và thông báo lại cho CBNV cần cập nhật lại những thông tin nào.
Hiện tại phần mềm chưa có tiện ích thông báo cho CBNV qua các phương tiện cá nhân như email nên nếu muốn biết mình cần cập nhật thông tin thì CBNV bắt buộc phải vào xem trên phần mềm vì thế việc cập nhật lại có thể bị chậm trễ.

– Kể từ phiên bản R53, phần mềm bổ sung tiện ích cho phép khi từ chối có thể gửi email về CBNV để CBNV thực hiện cập nhật lại trên phần mềm.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Hồ sơ\Đề nghị bổ sung lý lịch định kỳ, sau khi thiết lập đợt bổ sung lý lịch, nhấn Lưu. Tại đây phần mềm bổ sung chức năng Lưu và gửi, cho phép CBTC gửi email thông báo tới CBNV.

2. Chương trình sẽ hiển thị danh sách gửi mail cho CBNV. Lưu ý: Hệ thống sẽ chỉ load lên thông tin các cán bộ nhân viên đã cập nhật email trong hồ sơ. 

Anh/chị tích chọn những CBNV cần gửi mail thông báo bổ sung lý lịch định kỳ, nhấn Gửi.

3. Khi đó những CBNV được tích chọn gửi mail sẽ nhận được mail về việc bổ sung lý lịch định kỳ.

4. Nhập lý do từ chối, nhấn Đồng ý. Sau khi từ chối hệ thống sẽ tự động gửi mail về CBNV.

Cập nhật 13/04/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA