CBTC mong muốn ghi nhận loại cán bộ là Lao động tự do trong quá trình công tác ngoài đơn vị

1. Mục đích

Giúp CBTC ghi nhận loại cán bộ là Lao động tự do trong quá trình công tác ngoài đơn vị.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R50, tại đơn vị có đối tượng trước khi ký hợp đồng với đơn vị thì là Lao động tự do, vì vậy khi khai báo thông tin hồ sơ, CBTC khai báo quá trình công tác cho đối tượng đó vào phần mềm thì sẽ phải khai loại cán bộ là Lao động tự do nhưng hiện tại phần mềm chưa thể khai báo được thông tin đó.

– Kể từ phiên bản R50, phần mềm bổ sung thêm Loại cán bộ là “Khác” để kê khai với các CBNV không thuộc các loại như trên phần mềm đang có.

Cụ thể như sau

1. Tại giao diện hồ sơ cán bộ nhân viên, khi chọn Loại cán bộ, phần mềm đã bổ sung thêm Loại cán bộ là “Khác” để kê khai với các CBNV không thuộc các loại như trên phần mềm đang có.

2. Tại phần 2. Quá trình giảng dạy, công tác, với mục Thuộc biên chế, phần mềm cũng đã bổ sung mục Khác để anh chị khai báo.

Cập nhật 15/09/2021

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA