Sở Nội vụ mong muốn có thể không cho phép đơn vị trực thuộc thêm ngạch bậc lương

1. Mục đích

Giúp Sở Nội vụ có thể cho phép đơn vị trực thuộc thêm ngạch bậc lương.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R53, danh mục ngạch, bậc lương là thống nhất cả tỉnh và do Sở Nội vụ quản lý. Khi sử dụng phần mềm, việc các đơn vị đều có quyền thêm sửa xóa danh mục ngạch bậc lương, phụ cấp khiến đơn vị Sở Nội vụ gặp khó khăn trong việc thống kê theo một mã chung.

– Kể từ phiên bản R53, phần mềm cho phép phân cấp sử dụng DM ngạch bậc lương tương tự như đã làm với DM chức vụ.

Xem phim hướng dẫn

Cụ thể như sau

1. Tại đơn vị Sở nội vụ (hoặc đơn vị chủ quản cao nhất), vào menu Hệ thống\Phân cấp danh mục. Tại đây phần mềm đã bổ sung thêm tab Ngạch bậc lương, cho phép đơn vị chủ quản có thể phân cấp sử dụng danh mục ngạch bậc lương.

2. Để phân cấp sử dụng danh mục ngạch bậc lương, đơn vị chủ quản có thể tích chọn Cho phép đơn vị cấp dưới có quyền thêm/sửa/xóa danh mục ngạch bậc lương, khi đó có thể tích chọn những đơn vị có quyền thêm sửa xóa danh mục ngạch bậc lương.

3. Ngoài ra, khi bỏ tích chọn Cho phép đơn vị cấp dưới có quyền thêm/sửa/xóa danh mục ngạch bậc lương, tất cả các đơn vị cấp dưới sẽ không có quyền thêm sửa xóa danh mục ngạch bậc lương. Nhấn Lưu.

4. Khi đó tại đơn vị cấp dưới, khi vào menu Danh mục\Ngạch bậc lương, đơn vị cấp dưới sẽ chỉ có quyền tích chọn Sử dụng/Ngừng sử dụng chứ không có quyền thêm sửa xóa danh mục ngạch bậc lương nữa.

Cập nhật 21/04/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA