CBTC mong muốn khi cập nhật nâng lương, phụ cấp cho CBNV có thể đính kèm luôn các tệp liên quan

1. Mục đích

Giúp CBTC khi cập nhật nâng lương, phụ cấp cho CBNV có thể đính kèm luôn các tệp liên quan.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R50, khi có quyết định nâng lương phụ cấp về, CBTC sẽ thực hiện cấp nhật lại thông tin quá trình lương phụ cấp của CBNV đó, lưu giữ các giấy tờ liên quan như quyết định nâng lương, phụ cấp. Hiện tại phần mềm cho phép cập nhật nhanh danh sách CBNV được nâng lương, phụ cấp. Tuy nhiên khi muốn đính kèm tệp thì phải vào danh sách trích ngang, mất thời gian và không tiện dụng.

– Kể từ phiên bản R50, khi thực hiện cập nhật hồ sơ quyết định nâng lương, phụ cấp hay khi nhấn Tiếp nhận CBNV được điều chuyển, hay khi cập nhật hồ sơ CBNV nghỉ hưu chính thức, PM cho phép CBTC có thể đính kèm hồ sơ/quyết định liên quan trên bản ghi tương ứng.

Xem phim hướng dẫn

Cụ thể như sau

1. Tại menu Hồ sơ\tab Nâng lương, phụ cấp, khi thực hiện Cập nhật hồ sơ, phần mềm cho phép CBTC có thể đính kèm hồ sơ hay quyết định liên quan đến bản ghi tương ứng.

2. Khi đó file đính kèm sẽ được đi theo cùng khi sinh bản ghi quá trình công tác tương ứng.

3. Tương tự với các chức năng điều chuyển, tiếp nhận hồ sơ hay cập nhật hồ sơ CBNV nghỉ hưu chính thức, anh/chị có thể đính kèm hồ sơ/quyết định liên quan trên bản ghi tương ứng.

Cập nhật 14/09/2021

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA