CBTC mong muốn xem được tên người truy cập khi xem nhật ký truy cập

1. Mục đích

Giúp CBTC xem được tên người truy cập khi xem nhật ký truy cập.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R50, khi CBTC thực hiện vào nhật ký truy cập để xem thì các thông tin được cung cấp là số hiệu cán bộ, ngày sửa đổi, hành động,… CBTC không nhớ số hiệu CBNV đang tương ứng với CBNV nào, để kiểm tra thì phải quy trở lại màn hình hồ sơ trích ngang để kiếm tra gây mất thời gian.

– Kể từ phiên bản R50, phần mềm bổ sung cột SHCB và cột Họ và tên tại màn hình nhật ký truy cập.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Hệ thống\Nhật ký truy cập, phần mềm đã bổ sung cột Số hiệu cán bộ và cột Họ và tên, giúp CBTC dễ dàng xem được tên người truy cập.

Cập nhật 01/09/2021

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA