CBTC muốn bổ sung thêm các trường trộn để đáp ứng các mẫu quyết định nâng hệ số lương, phụ cấp

1. Mục đích

CBTC muốn bổ sung thêm các trường trộn để đáp ứng các mẫu quyết định nâng hệ số lương, phụ cấp

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R50, đơn vị sử dụng tính năng thiết lập mẫu trộn để in các mẫu nâng lương, phụ cấp tuy nhiên đang thiếu một số trường trộn sau:

  • Mã ngạch mới, mã ngạch cũ: Hiện PM chỉ có 1 trường trộn mã ngạch hiện tại
  • Thông tin bậc/bậc cao nhất cũ và bậc/bậc cao nhất mới: Hiện PM chỉ có bậc cũ và bậc mới, chưa thể hiện bậc/bậc cao nhất
  • Ngày hưởng cũ và ngày hưởng mới: Hiện PM chỉ có ngày hưởng mới chưa có trường ngày hưởng cũ

Do đó chưa thiết lập được mẫu như mong muốn.

– Kể từ phiên bản R50, phần mềm bổ sung thêm các trường trộn còn thiếu để NSD có thể trộn được mẫu mong muốn.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Danh mục\Mẫu trộn, nhấn Tải danh sách trường trộn.

2. Tại đây phần mềm đã bổ sung thêm các trường trộn còn thiếu để anh/chị có thể trộn được mẫu mong muốn:

  • Bậc lương cao nhất của ngạch lương
  • Bậc lương cao nhất của ngạch lương cũ
  • Ngày hưởng lương cũ
  • Ngày hưởng PCTNVK cũ
  • Ngày hưởng PCTNN cũ

Cập nhật 15/09/2021

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA