CBTC muốn CBNV có thể đính kèm tài liệu vào từng tab khai báo nghiệp vụ hồ sơ như đối với màn hình khai báo của CBTC

1. Mục đích

Giúp  CBNV có thể đính kèm tài liệu vào từng tab khai báo nghiệp vụ hồ sơ như đối với màn hình khai báo của CBTC.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R50, hiện phần mềm đã cho phép khi khai báo từng tab nghiệp vụ hồ sơ có thể đính kèm luôn file đính kèm tương ứng với từng nghiệp vụ. Tuy nhiên tại giao diện khai báo bổ sung SYLL thì chưa cho phép đính kèm từng tab như đối với giao diện khai báo của CBTC => Điều này gây bất tiện cho CBTC khi phê duyệt phải kéo xuống dưới để kiểm tra thông tin so với dữ liệu nhập.

– Kể từ phiên bản R50, khi CBNV vào bổ sung lý lịch định kỳ: phần mềm cho phép có thể đính kèm tài liệu vào từng form khai báo thông tin như đối với màn hình CBTC.

Cụ thể như sau

1. CBNV vào bổ sung lý lịch định kỳ.

2. Phần mềm cho phép có thể đính kèm tài liệu vào từng form khai báo thông tin như đối với màn hình CBTC.

Cập nhật 01/09/2021

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA