CBTC muốn có danh sách thông tin đăng nhập của CBNV trong trường để dễ dàng thông báo cho CBNV

1. Mục đích

Giúp CBTC có danh sách thông tin đăng nhập của CBNV trong trường để dễ dàng thông báo cho CBNV.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R53, hàng năm khi đến đợt bổ sung SYLL hoặc đánh giá thì CBTC cần phân quyền cho CBNV vào tự khai báo thông tin thay đổi bổ sung SYLL hoặc tự đánh giá, tuy nhiên việc này không diễn ra thường xuyên nên nhiều CBNV quên tài khoản đăng nhập và phải hỏi lại CBTC để biết được thông tin đăng nhập của mình
=> CBTC muốn xuất nhanh thông tin đăng nhập của CBNV hoặc thông báo nhanh cho CBNV để CBNV biết được thông tin đăng nhập của mình, không phải tra cứu và gửi cho từng người một rất tốn thời gian thao tác.

– Kể từ phiên bản R53, phần mềm bổ sung chức năng In ở màn hình Quản lý người dùng.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Quản lý người dùng, phần mềm đã bổ sung chức năng In.

2. Khi đó phần mềm sẽ xuất khẩu ra danh sách CBNV có thông tin Tên đăng nhập, Số hiệu cán bộ, Họ và tên, Chức vụ, Chức danh, Phòng ban dưới dạng excel.

Cập nhật 13/04/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA