CBTC muốn thống kê số lượng biên chế được giao và biên chế hiện có qua các năm

1. Mục đích

Giúp CBTC và lãnh đạo đơn vị, phòng ban, sở ban ngành xem nhanh số lượng biên chế thực có với số lượng biên chế được giao qua các năm, từ đó so sánh hiệu quả thực hiện quản lý tuyển dụng nhân sự theo chỉ tiêu biên chế đề ra hàng năm.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R39, chương trình hỗ trợ CBTC xem được thống kê số lượng biên chế được giao qua các năm (hiển thị 3 năm gần nhất).

  • Vào menu Bàn làm việc, nhấn vào biểu tượng thiết lập tại mục Thống kê số lượng cán bộ, nhân viên.
  • Chọn Đơn vị công tác, Thống kê đến năm.
  • Tích chọn Hiển thị số liệu theo Tổng hợp (bao gồm cả các đơn vị trực thuộc) hay Chi tiết đơn vị (chi tiết cho đơn vị được chọn).
  • Chọn Xem theo cấp quản lý, Loại cán bộ.

Cập nhật 27/04/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA