CBTC tại Sở Nội vụ mong muốn lọc nhanh được CBNV tại đơn vị Hành chính hoặc Sự nghiệp ở chức năng tìm kiếm

1. Mục đích

Giúp CBTC tại Sở Nội vụ lọc nhanh được CBNV tại đơn vị Hành chính hoặc Sự nghiệp ở chức năng tìm kiếm.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R53, để đáp ứng việc quản lý danh sách CBNV cũng như việc in nhanh ra các báo cáo, Sở Nội vụ thường sử dụng chức năng tìm kiếm thống kê. Ngoài các bộ lọc mà phần mềm đã đáp ứng thì chuyên viên tại sở mong muốn có thể lọc riêng các đơn vị là Sự nghiệp hoặc Hành chính. Hiện tại để lọc được, chuyên viên cần phải chọn từng đơn vị => mất rất nhiều thời gian lựa chọn.

– Kể từ phiên bản R53, phần mềm cho phép tìm kiếm thống kê theo nhóm đơn vị.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Tìm kiếm thống kê, phần mềm đã bổ sung tiêu chí tìm kiếm thống kê theo Nhóm đơn vị. Anh/chị có thể dễ dàng lọc riêng các đơn vị là Sự nghiệp hoặc Hành chính.

2. Ngoài ra phần mềm cũng cho phép chọn nhiều Loại hình đơn vị.

Cập nhật 13/04/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA