CBTC muốn chia sẻ dữ liệu hồ sơ CBNV cho đơn vị khác, phục vụ công việc nội bộ của tỉnh

1. Mục đích

Giúp CBTC chia sẻ dữ liệu hồ sơ CBNV cho đơn vị khác, phục vụ công việc nội bộ của Tỉnh, ví dụ Sở thông tin phê duyệt và cấp các tài khoản email và tài khoản CNTT khác cho cán bộ mới tiếp nhận vào đơn vị.

2. Chi tiết thay đổi

– Tại đơn vị chia sẻ thông tin

1. Vào menu Tra cứu hồ sơ.

2. Tra cứu hồ sơ theo Đơn vịTrạng thái làm việc hay chọn đúng cán bộ muốn tra cứu. Nhấn Tìm kiếm.

3. Tích chọn hồ sơ cán bộ muốn chia sẻ cho đơn vị khác, chọn Chia sẻ hồ sơ CBNV.

4. Tại phần Thông tin được chia sẻ: tích chọn các thông tin cần chia sẻ.

5. Tại phần Đơn vị được chia sẻ: tích chọn đơn vị nhận thông tin chia sẻ.

6. Nhấn Cất.

– Tại đơn vị nhận được thông tin chia sẻ

1. Vào menu Nghiệp vụ khác\Xem hồ sơ được chia sẻ.

2. Chương trình sẽ lấy lên các hồ sơ CBNV mà đơn vị khác đã chia sẻ sang.

3. Có thể lọc nhanh hồ sơ CBNV cần xem bằng cách nhập vào các ô: Loại cán bộ, Đơn vị công tác…

4. Nhấn Xuất khẩu để xuất khẩu danh sách hồ sơ CBNV được chia sẻ ra file excel.

Cập nhật 21/01/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA