Cho phép khai báo nhanh hồ sơ cán bộ nhân viên từ đuôi file dạng json từ phần mềm của TP Hải Phòng xây dựng

1. Mục đích

Cho phép khai báo nhanh hồ sợ CBNV từ đuôi file dạng json từ phần mềm của TP Hải Phòng xây dựng.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R53, các đơn vị thuộc TP Hải Phòng đang phần mềm QLCB cũ do tỉnh xây dựng, khi chuyển sang sử dụng phần mềm MISA QLCB mong muốn có tiện ích khai báo nhanh hồ sơ CBNV từ chính file .json do phần mềm xuất ra để không mất công khai báo lại từ đầu.

– Kể từ phiên bản R53, phần mềm bổ sung tính năng nhập khẩu từ tệp .json cho riêng tên miền haiphong.qlcn.vn.

Cụ thể như sau

Phần mềm cho phép các đơn vị thuộc site Hải Phòng được phép nhập khẩu từ file .json

Cập nhật 12/04/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA