CBTC các trường muốn đánh giá giáo viên chuẩn nghề nghiệp theo TT 20/2018- BGD

1. Mục đích

Giúp CBTC các trường đánh giá giáo viên chuẩn nghề nghiệp theo TT 20/2018/TT-BGD và có thể tổng hợp nhanh được kết quả tự đánh giá của giáo viên.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R32, phần mềm cho phép đánh giá giáo viên nhưng theo chuẩn PMIS gồm các tiêu chí đạo đức, sức khỏe, chuyên môn, chung. Do đó CBTC không có căn cứ để đánh giá.

Kể từ phiên bản R32, phần mềm bổ sung thêm đánh giá chuẩn nghề nghiệp theo TT 20/2018/TT-BGD.

Cụ thể như sau:

 • Chọn menu Đánh giá\Chuẩn NN theo TT 20/2018.
 • Nhấn Chọn và Đánh giá.

 • Chọn cán bộ nhân viên trên danh sách.

 • Nhấn Đánh giá.
 •  Thực hiện đánh giá theo 2 cách như sau:
  • Cách 1: Tích chọn vào các mức đánh giá tương ứng với từng tiêu chuẩn: Chưa đạt, Đạt, Khá, Tốt.
  • Cách 2: Chọn Đánh giá nhanh, chọn Tất cả đều “Đạt”Tất cả đều “Khá”Tất cả đều “Tốt” để đánh giá nhanh cho các tiêu chí cùng 1 lúc.

 • Nhấn Cất. Nhấn Quay lại. Nhấn Chọn và đánh giá để đánh giá tương tự cho các CBNV khác.
 • Nhấn Sửa để sửa lại đánh giá cho CBNV.
 • Nhấn Loại bỏ nếu muốn loại bỏ CBNV khỏi danh sách đánh giá.
 • Nhấn In, chọn các mẫu in tương ứng.

 • Ví dụ in Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo viên.

Cập nhật 21/01/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA