Kế toán muốn đáp ứng bảng lương khối xã Châu Đức

1. Mục đích

Giúp kế toán in được bảng lương khối xã Châu Đức.

2. Chi tiết thay đổi

 • Sau khi lập bảng tính lương, phụ cấp, nhấn chuột phải vào vào tiêu đề cột để hiển thị thêm hoặc ẩn 1 số cột.
  • Cột Số ngày nghỉ: mặc định ẩn, nếu tích chọn thì sẽ nằm trước cột Đơn vị chi trả.
  • Cột Bảo hiểm chi trả (100%): mặc định tích chọn có hiển thị trên bảng lương.
  • Cột Bảo hiểm chi trả (75%): mặc định ẩn.
 • Trên bảng lương bổ sung cột Nghỉ việc không hưởng lương trong nhóm Tiền lương, phụ cấp (sau cột Bảo hiểm chi trả): cột này sẽ được tính toán dựa theo việc anh/chị chọn hiển thị cột Bảo hiểm chi trả 100% hay Bảo hiểm chi trả 75%.

 • Trong trường hợp cán bộ nghỉ dưỡng sức , nghỉ ốm… có những khoản phụ cấp không phải đóng bảo hiểm thì chương trình trừ những khoản đó theo số ngày nghỉ.
  • Tại màn hình Danh sách bảng lương, nhấn Tùy chọn bảng lương.
  • Chọn hình thức tính lương nghỉ ốm, nghỉ dưỡng sức.

Lưu ý: Nếu chọn Trừ lương và phụ cấp theo thực tế và được hưởng 1 số PC kể cả khi nghỉ cả tháng thì sẽ cho phép kế toán chọn loại phụ cấp được hưởng.

Cập nhật 20/01/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA