Kế toán muốn tính truy lĩnh lương do nâng lương, phụ cấp từ ngày đến ngày để đúng với số thực tế cần chi trả

1. Mục đích

Giúp kế toán tính lương truy lĩnh do nâng lương, phụ cấp từ ngày, đến ngày để đúng với số thực tế cần chi trả. Ví dụ tiền truy lĩnh = 2 tháng + 20 ngày lương.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R35, chương trình đang tính lương truy lĩnh tròn tháng, chưa tính được số ngày.

– Kể từ phiên bản R35, kế toán tính lương truy lĩnh từ ngày, đến ngày như sau:

  • Vào menu Tiền lương\Tính lương\Tính lương truy lĩnh.
  • Bảng truy lĩnh do nâng bậc lương: nhập Số ngày lẻ (nếu có).

Xem hướng dẫn tính lương truy lĩnh do nâng bậc lương tại đây.

  • Bảng truy lĩnh do nâng mức lương cơ sở: nhập Số ngày lẻ (nếu có).

Xem hướng dẫn tính lương truy lĩnh do nâng mức lương cơ sở tại đây.

Cập nhật 20/01/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA