Kế toán muốn tính đúng số tiền từng tiểu mục khi hạch toán vào MIMOSA

1. Mục đích

Giúp kế toán tính được các khoản bảo hiểm trừ vào tiểu mục tương ứng với từng khoản phụ cấp.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R35, chương trình đang trừ số bảo hiểm cơ quan đóng vào tiểu mục của lương ngach bậc.

– Kể từ phiên bản R35, khi tính lương chương trình sẽ trừ các khoản giảm trừ trên lương hệ số và trên các khoản lương, phụ cấp có liên quan. Khi kết nối với Mimosa, kế toán tự tùy chọn có chi tiết đến từng khoản khấu trừ lương hay không để lập giấy rút dự toán cho đúng.

Xem thêm hướng dẫn kết nối Mimosa tại đây.

Cập nhật 20/01/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA