Kế toán muốn ghi nhận nguồn chi trả cho các khoản như phụ cấp khác hoặc các khoản khoán Công tác phí trên bảng tính lương

1. Mục đích

Giúp kế toán ghi nhận được nguồn chi trả cho các khoản phụ cấp khác hoặc các khoản công tác phí trên bảng tính lương.

2. Chi tiết thay đổi

  • Khi tính lương cho các khoản phụ cấp đặc biệt khác, ví dụ như Công tác phí. Nhấn Cập nhật bảng lương, chương trình cho phép chọn Bảng lương trong tháng cần cập nhật.
    • Nếu chọn vào bảng lương tổng sẽ thực hiện phân bổ theo các nguồn tương ứng.
    • Nếu chọn vào bảng lương chi tiết sẽ chỉ phân bổ vào nguồn tương ứng.
    • Nếu chọn vào bảng lương không phân bổ thì cập nhật bình thường, không phân bổ.

Xem hướng dẫn tính lương cho các khoản phụ cấp đặc biệt ngành tại đây

Cập nhật 20/01/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA