Khi có nhắc việc nâng lương, nghỉ hưu…. khách hàng muốn nhận được mail thông báo để theo dõi và thao tác trên PM

1. Mục đích

Giúp CBTC biết được sắp có cán bộ được nâng lương, nghỉ hưu… qua email để không bị lỡ các nghiệp vụ tại đơn vị.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R35, chương trình bổ sung tùy chọn thông báo nhắc việc đối với từng loại công việc qua email.

Cụ thể như sau:

  • Vào menu Hệ thống\Tùy chọn\Nhắc việc.
Cập nhật 21/01/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA