Khi có nhắc việc nâng lương, nghỉ hưu…. khách hàng muốn nhận được mail thông báo để theo dõi và thao tác trên PM

1. Mục đích

Giúp nhắc nhở CBTC biết sắp có cán bộ được nâng lương/thông báo nghỉ hưu… qua địa chỉ email để không bỏ lỡ các nghiệp vụ cần thực hiện tại đơn vị.

2. Chi tiết thay đổi

  • Khi muốn thiết lập gửi mail thông báo cho các công việc thì anh/chị vào menu Hệ thống\Tùy chọn\Nhắc việc.
  • Tích chọn Có gửi mail thông báo cho các công việc hay không.
  • Nhập Họ tên người nhận email, Địa chỉ email.
  • Chương trình mặc định tần suất nhận là Hàng tuần.
  • Nhấn Cất để hoàn thành.

Cập nhật 06/02/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA