Kế toán mong muốn khi khai báo hệ số lương và phụ cấp cán bộ thì có thể khai báo được phụ cấp mà không khai báo hệ số lương

1. Mục đích

Khi khai báo hệ số lương và phụ cấp thì CBTC có thể khai báo được phụ cấp mà không khai báo hệ số lương.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R33, với các cán bộ kiêm nhiệm ở 2 đơn vị, nếu đã trả lương ở 1 đơn vị thì khi khai báo phụ cấp ở 1 đơn vị khác chỉ cần nhập phụ cấp mà không khai báo hệ số lương.

Cụ thể như sau:

  • Vào menu Tiền lương\Danh sách CBNV, khi khai báo quá trình lương anh/chị vẫn nhập HSL hiện hưởng và tỷ lệ hưởng là 0%.

  • Khi thêm mới phụ cấp, nếu đã được hưởng ở đơn vị khác thì tích chọn Đã hưởng ở đơn vị khác.

Cập nhật 21/01/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA