Kế toán muốn đáp ứng biểu mẫu phụ cấp dạy thêm giờ- Đặc thù Tân Hưng-Long An

1. Mục đích

Giúp kế toán các trường học in được biểu mẫu phụ cấp dạy thêm giờ để đúng với thực tế tại đơn vị.

2. Chi tiết thay đổi

  • Chương trình ngầm định bổ sung Phụ cấp làm thêm giờ tại menu Danh mục\Phụ cấp đặc biệt ngành.

  • Để tính phụ cấp làm thêm giờ thì vào menu Tiền lương\Tính các khoản khác.
  • Nhấn Thêm mới.
  • Chọn Phụ cấp đặc biệt ngành là Phụ cấp làm thêm giờ. Nhấn Đồng ý.

  • Nhấn Chọn.
  • Tích chọn các nhân viên tính phụ cấp làm thêm giờ. Nhấn Đồng ý.

  • Nhập các cột tương ứng với từng giáo viên.
  • Đối với cột Định mức giờ dạy 1 năm và Số tuần dạy trong năm thì có thể nhấn Nhập nhanh định mức để nhập nhanh cho tất cả giáo viên cùng 1 lúc.

  • Sau khi nhập xong, nhấn Cất để hoàn thành.

Cập nhật 21/01/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA