Tại chức năng tổng hợp báo cáo, đơn vị tổng hợp muốn tích chọn các đơn vị muốn tổng hợp để có thể tổng hợp riêng rẽ từng khối, mỗi khối là một báo cáo

1. Mục đích

Giúp CBTC của đơn vị tổng hợp có thể tích chọn được các đơn vị muốn tổng hợp để có thể tổng hợp riêng rẽ từng khối, mỗi khối là 1 báo cáo.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R34, khi đơn vị cấp dưới gửi báo cáo lên đơn vị tổng hợp => đơn vị tổng hợp phê duyệt và khi tổng hợp báo cáo sẽ tổng hợp tất cả số liệu của các đơn vị đã được duyệt, không chọn được sẽ tổng hợp những đơn vị nào. Đồng thời đơn vị tổng hợp không tự lập được báo cáo của chính đơn vị mình mà luôn tự mặc định là đã có báo cáo nên có những trường hợp tự lên báo cáo không cần thiết.

Ví dụ: Đơn vị Phòng Nội vụ có loại hình là Quản lý nhà nước => sẽ không lên báo cáo khối xã.
Tuy nhiên khi tổng hợp báo cáo khối xã thì phần mềm luôn tự sinh báo cáo khối xã của Phòng Nội vụ (mặc dù không hiển thị số liệu) cho nên bị thừa thông tin không cần thiế
t.

Kể từ phiên bản R34, khi tổng hợp báo cáo cho phép đơn vị nội vụ chọn 1, nhiều hoặc tất cả các đơn vị để tổng hợp báo cáo. Đồng thời, có lựa chọn tổng hợp số liệu của đơn vị mình vào báo cáo tổng hợp hay không.

Cụ thể như sau:

  • Chọn menu Báo cáo\Nhận/Lập/Gửi báo cáo.
  • Chọn tab Tổng hợp & gửi báo cáo lên cấp trên.
  • Nhấn Chọn báo cáo.

  • Tích chọn các báo cáo cần tổng hợp. Nhấn Đồng ý.

  • Tích chọn các báo cáo cần tổng hợp. Nhấn Tiếp tục.

  • Tại đây, có thể chọn được đơn vị nào muốn tổng hợp.
  • Đồng thời, có thể tích chọn Tổng hợp báo cáo của chính đơn vị hay không.
  • Nhấn Tiếp tục.

  • Nhấn Lập & Gửi để lập và gửi báo cáo cho cấp trên.

Cập nhật 21/01/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA