1. Trang chủ
  2. Dành cho ĐVCQ/CQTC
  3. Tra cứu hồ sơ cấp dưới

Tra cứu hồ sơ cấp dưới

1. Tại menu Tra cứu hồ sơ, phần mềm hiển thị cây đơn vị để cấp trên có thể tích chọn xem một hoặc nhiều đơn vị, nhấn Lấy dữ liệu => Hệ thống sẽ tự động load lên danh sách CBNV của các đơn vị đã được tích chọn tương ứng.

2. Tại phần danh sách CBNV, chương trình cho phép hiển thị theo dạng danh sách hoặc dạng chi tiết.

  • Hiển thị theo dạng chi tiết: sau khi chọn CBNV của đơn vị đã được chọn, hệ thống sẽ hiển thị chi tiết thông tin cá nhân của CBNV đó.

  • Hiển thị theo dạng danh sách: chương trình sẽ hiển thị như sau:

3. Ngoài ra, khi chọn xem theo dạng chi tiết, anh chị có thể Xuất khẩu.

4. Tại đây phần mềm đã cải tiến chức năng xuất khẩu, cho phép anh chị có thể:

  • Tích chọn dữ liệu cần xuất khẩu: xuất khẩu tất cả các bản ghi trên màn hình hay chỉ xuất khẩu những bản ghi đã được chọn trên màn hình danh sách.
  • Dễ dàng tích chọn những thông tin cần xuất khẩu của CBNV.

Cập nhật 08/04/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA