CBTC tại các UBND xã muốn ghi nhận chính xác thông tin nơi làm việc của các CBCC, người hoạt động không chuyên trách làm việc tại xã đó

1. Mục đích

Giúp CBTC ghi nhận chính xác thông tin nơi làm việc của các CBCC, người hoạt động không chuyên trách tại xã đó.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R33, khi khai báo quá trình công tác cho các CBCC, người hoạt động không chuyên trách tại xã đang hiển thị chưa đúng nơi làm việc của cán bộ đó.

Kể từ phiên bản R33, chương trình hiển thị chính xác nơi làm việc cho CBCC, người hoạt động không chuyên trách tại xã.

Cụ thể như sau:

  • Vào menu Danh mục\Cơ cấu tổ chức, kiểm tra xem phòng ban có phải Là đơn vị trực thuộc hay không.

  • Vào menu Hồ sơ\Danh sách trích ngang để khai báo quá trình công tác cho CBCC, chọn Phòng ban.

  • Khi in sơ yếu lý lịch thì chương trình hiển thị đúng nơi làm việc của CBCC. Ví dụ in mẫu 2C/TCTW-98: Sơ yếu lý lịch.

Cập nhật 21/01/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA