CBTC muốn ghi nhận HSL và bậc lương cho cán bộ không có ngạch lương để đúng với thực trạng của đơn vị

1. Mục đích

Giúp CBTC ghi nhận hệ số lương và bậc lương cho các cán bộ không có ngạch lương theo đúng thực tế tại đơn vị.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R32, CBTC vẫn khai báo ngạch là tên/nhóm chức danh, chức vụ để thêm 1 ngạch lương mới, ghi nhận và tính lương, dự toán lương. Tuy nhiên việc ghi nhận như vậy đang không đúng với nghiệp vụ thực tế tại đơn vị do các cán bộ đó không có ngạch lương.

Kể từ phiên bản R32, phần mềm cho phép ghi nhận quá trình lương hưởng hệ số đối với các cán bộ hưởng lương hệ số và không có ngạch bậc lương theo NĐ 204/2004/NĐ-CP.

Cụ thể như sau:

  • Chọn menu Hồ sơ\Danh sách trích ngang. Chọn mục 3. Lương, phụ cấp.
  • Tích chọn Hưởng lương theo Hệ số, nhập Hệ số lương.
  • Thời gian được nâng bậc lần sau = Thời gian tính nâng bậc lần sau + số năm giữ bậc (nếu có) hoặc = Ngày hưởng + Số năm giữ bậc (nếu có) hoặc có thể tự nhập tay.
  • Nhấn Đồng ý.

Lưu ý với những CBCCVC được hưởng lương theo ngạch bậc lương thì chọn các thông tin Ngạch lương, Bậc lương tương ứng.

Cập nhật 21/01/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA