CBTC muốn hiển thị riêng bộ lọc đơn vị trong tìm kiếm thống kê để tiện thao tác

1. Mục đích

Giúp CBTC đơn vị chủ quản/nội vụ tìm kiếm thống kê nhanh theo Đơn vị công tác.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R34, chương trình mặc định tiêu chí tìm kiếm theo Đơn vị công tác khi muốn Tìm kiếm thống kê.

Cụ thể như sau:

  • Chọn Đơn vị công tác muốn tìm kiếm, ví dụ: Phòng Giáo dục thành phố MISA.
  • Nhấn Xem kết quả => chương trình hiển thị danh sách CBNV của đơn vị vừa tìm kiếm.

Cập nhật 21/01/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA