CBTC tại đơn vị cấp xã/nội vụ/chủ quản in được danh sách thống kê số lượng chất lượng người HĐKCT theo trình độ đào tạo để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng phù hợp

1. Mục đích

Giúp CBTC cấp xã/phường, đơn vị nội vụ/chủ quản theo dõi số lượng người hoạt động không chuyên trách theo trình độ đào tạo để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho phù hợp với yêu cầu công việc.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R34, chương trình đã cho phép khai báo đối tượng là người hoạt động không chuyên trách, tuy nhiên chưa cho phép in danh sách thống kê các đối tượng này theo trình độ đào tạo. Các CBTC đang phải làm mẫu trên file excel và in ra nộp cho đơn vị cấp trên nên mất khá nhiều thời gian.

Kể từ phiên bản R34, chương trình cho phép các CBTC là các UBND xã/phường/thị trấn, đơn vị nội vụ/chủ quản in được danh sách thống kê số lượng, chất lượng người hoạt động không chuyên trách theo trình độ đào tạo để có kế hoạch bồi dưỡng phù hợp với vị trí việc làm.

Cụ thể như sau:

  • Khi khai báo Hồ sơ, thay đổi Loại cán bộ từ Người hoạt động không chuyên trách thành Người hoạt động KCT xã và bổ sung Người hoạt động KCT thôn.

  • Sau khi khai báo xong các cán bộ là Người hoạt động KCT xã hay Người hoạt động KCT thôn thì vào menu Báo cáo\Xem báo cáo\Báo cáo quản trị để in được báo cáo Thống kê số lượng, chất lượng người hoạt động không chuyên trách theo trình độ đào tạo.
  • Chọn in báo cáo đến ngày nào.

  • Nhấn Đồng ý.

Cập nhật 21/01/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA