Kế toán muốn chia sẻ mẫu bảng lương cho đơn vị khác không phải là đơn vị con

1. Mục đích

Giúp kế toán chia sẻ mẫu bảng lương cho đơn vị khác không phải là đơn vị con.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R41, phần mềm chỉ cho phép cấp trên chia sẻ bảng lương cho cấp dưới, chưa chia sẻ được bảng lương giữa các đơn vị đồng cấp hoặc khác cấp, khác huyện.

Kể từ phiên bản R41, phần mềm cho phép đơn vị trực thuộc được chia sẻ bảng lương khi chia sẻ cho các đơn vị khác thuộc địa bàn.

Cụ thể như sau:

Chia sẻ bảng lương

  • Tại menu Tính lương hệ số, phụ cấp, kích đúp chuột vào bảng lương đơn vị muốn chia sẻ cho đơn vị khác.
  • Chọn Sửa mẫu bảng lương.
  • Ở phần Mẫu của tôi, chọn mẫu muốn chia sẻ.
  • Nhấn vào biểu tượng chia sẻ. Tại đây chương trình sẽ mặc định tích chọn các đơn vị được chia sẻ theo quy tắc như sau:

– Phòng tài chính: mặc định tích chọn tất cả

– Đơn vị chủ quản: mặc định tích chọn đơn vị trực thuộc

– Đơn vị trực thuộc:

Nếu đơn vị là tuyến xã: mặc định tích các đơn vị thuộc tuyến xã

Nếu đơn vị là tuyến huyện: mặc định tích các đơn vị thuộc tuyến huyện

Nếu đơn vị là tuyến tỉnh: mặc định tích các đơn vị thuộc tuyến tỉnh

Không chia sẻ bảng lương

Trường hợp muốn hủy bỏ chia sẻ bảng lương cho đơn vị khác:

  • Nhấn vào biểu tượng chia sẻ.
  • Chọn Không chia sẻ.

Tùy chọn hiển thị danh sách Bảng lương mẫu

Ngoài ra, chương trình cho phép tùy chọn hiển thị Bảng lương mẫu như sau:

  • Nhấn vào biểu tượng thiết lập.

  • Tích chọn/Bỏ tích chọn các bảng lương muốn hiển thị/không hiển thị trên Bảng lương mẫu.
  • Nhấn Đồng ý.

Cập nhật 20/07/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA