Kế toán muốn tính đúng số tiền bảo hiểm cho CB hưởng lương theo số tiền và CB hợp đồng

1. Mục đích

GIúp kế toán tính đúng số tiền bảo hiểm cho CB hưởng lương theo số tiền và CB hợp đồng.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R41, phần mềm mặc định với hưởng lương hệ số thì mức lương đóng bảo hiểm dựa vào MLHH + PCCV + PCTNN + PCTNVK, với số tiền thì dựa vào tiền lương.

Kể từ phiên bản R41, khi khai báo danh sách hưởng lương, có thể tính tiền bảo hiểm dựa trên từng lựa chọn của CBNV.

Cụ thể như sau:

 • Tại menu Danh sách CBNV, chọn Thêm.
 • Khi tích chọn Tham gia đóng bảo hiểm, có thể lựa chọn đóng bảo hiểm theo các loại sau:
  • MLHH (bao gồm CLBL) + PCCV + PCTNVK + PCTNN
  • MLHH (bao gồm CLBL) + PCCV + PCTNVK
  • MLCS
  • Số tiền cố định (khi chọn số tiền cố định, đơn vị có thể nhập số tiền ở mục Số tiền cố định)
 • Nhấn Cất.

Cập nhật 24/07/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA