Kế toán muốn tính đúng số tiền cho CBNV nghỉ thai sản tròn tháng mà không cần thiết lập số ngày công chuẩn

1. Mục đích

Giúp cho kế toán tính đúng số tiền cho CBNV nghỉ thai sản tròn tháng mà không cần thiết lập số ngày công chuẩn.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R41, phần mềm cho phép đơn vị thiết lập có đi làm thứ 7, chủ nhật hay không; nửa ngày hay cả ngày; cho thiếp lập ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của nhà nước. Ngoài ra, phần mềm cho phép thiết lập đơn vị tính lương theo công chuẩn hay công thực tế, mặc định theo công chuẩn là 22 ngày công.

Cụ thể như sau:

 • Tại menu Tính lương/Tính lương hệ số, phụ cấp, chọn Tùy chọn tính lương.

 • Tại đây, chọn tab Thiết lập thời gian làm việc.
 • Nhấn Sửa để thiết lập lại đơn vị tính lương theo công chuẩn hay công thực tế.

 • Chương trình cho phép thiết lập công chuẩn:
  • Tính theo công chuẩn.
  • Tính theo công chuẩn riêng của từng phòng ban.
  • Tính theo công thực tế.
Tính theo công chuẩn
 • Phần mềm mặc định theo công chuẩn là 22 ngày công. Tuy nhiên anh/chị có thể thiết lập lại có đi làm thứ 7, chủ nhật hay không, nửa ngày hay cả ngày.

Tính theo công chuẩn riêng của từng phòng ban
 • Cho phép thiết lập đơn vị tính lương theo công chuẩn hay công thực tế, mặc định theo công chuẩn 22 công.

Tính theo công thực tế
 • Đơn vị có thể thiết lập có đi làm thứ 7, chủ nhật hay không, nửa ngày hay cả ngày.

Cập nhật 25/07/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA