Kế toán muốn hiển thị được Hệ số trong bảng PC đặc biệt ngành dưới dạng 3 số sau dấu phẩy

1. Mục đích

Giúp kế toán hiển thị được Hệ số trong bảng PC đặc biệt ngành dưới dạng 3 số sau dấu phẩy.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R41, phần mềm chỉ cho phép HSLHH hiển thị dưới dạng 2 số sau dấu phẩy.

Sau phiên bản R41, khi thực hiện tùy chỉnh cột trên bảng phụ cấp đặc biệt ngành, cho thiết lập số hiển thị sau dấu phẩy từ 2 đến 6 số.

Cụ thể như sau:

Cách 1: Tùy chọn tính lương tại menu Tiền lương

  • Chọn menu Tiền lương\Tính lương hệ số, phụ cấp.
  • Nhấn Tùy chọn tính lương.
  • Tùy chọn thiết lập số hiển thị sau dấu phẩy từ 2 đến 6 số.
  • Nhấn Cất.

Cách 2: Tùy chọn tính lương tại menu Hệ thống

  • Tại menu Hệ thống, chọn Tùy chọn.

  • Chọn tab Lương, tại đây đơn vị có thể tùy chọn thiết lập số hiển thị sau dấu phẩy từ 2 đến 6 số.
  • Nhấn Cất.

Sau khi tính lương cho khoản phụ cấp đặc biệt ngành, nhấn In, in mẫu C05-X: Bảng thanh toán phụ cấp hoặc C10-HD… => Chương trình hiển thị số sau dấu phẩy ở cột Hệ số như đã thiết lập.

Cập nhật 20/07/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA