Đơn vị muốn cộng gộp bảng lương của lao động hợp đồng vào bảng lương nguồn 13

1. Mục đích

Giúp kế toán cộng gộp bảng lương của lao động hợp đồng vào bảng lương nguồn 13.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R41, khi đơn vị muốn in bảng lương nguồn 13 thì thể hiện thêm phần cán bộ lao động hợp đồng còn nguồn 14 thì không thể hiện.

Sau phiên bản R41, khi thiết lập tùy chọn tính lương hay tạo bảng lương, phần mềm cho phép tùy chọn phân bổ nguồn chung hay phân bổ nguồn theo phòng ban/loại cán bộ/khoản lương để đáp ứng linh động được mọi trường hợp.

Cụ thể như sau:

 • Tại menu Hệ thống, chọn Tùy chọn.

 • Tại tab Lương, có 2 lựa chọn là Phân bổ trước khi tính lươngPhân bổ sau khi tính lương.

 • Khi chọn Phân bổ trước khi tính lương, phần mềm cho phép chọn tương ứng theo các giá trị:
  • Phân bổ vào 1 nguồn.
  • Phân bổ vào nguồn chung.
  • Phân bổ nguồn riêng theo loại cán bộ.
  • Phân bổ nguồn riêng theo phòng ban.
  • Phân bổ nguồn riêng theo khoản lương, phụ cấp.

Cập nhật 22/07/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA